Zebûr Beşa 20

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 20

Ji bo şefê muzîkê, Zebûra Dawid e. 

1
Di roja teng de, bila Xudan bide bersîva te
Bila navê Xwedayê Aqûb te bilind bike.

2
Bila ji dera pîroz ji te re bişîne alîkarî,
Ji Siyonê ji te re bibe hêzdarî.

3
Bila hemû goriyan bibîr bîne,
Goriyên şewitandî bipejirîne!

4
Bila bi dilê xwe bide te,
Hemû şîretên te bi cih bîne!

5
Hingê emê, serketina te bi şahî pîroz kin,
Bi navê Xwedê alên xwe rêz kin.
Bila Xudan hemû daxwazên te bi cih bîne.

6
Niha ez hîn bûm, Xudan ji meshkiriyê* xwe re rizgariyê tîne.
Bi hêza destê xwe yê rastê,
Ji ezmanên pîroz wî dibersivîne.

7
Hin bi erebên xwe yên şer,
Hin bi hespên xwe pesnê xwe didin.
Belê em navê Xudan Xwedayê xwe hildidin.

8
Ew xwar bûn, dikevin;
Em rabûn, ripîrast in.

9
Ya Xudan, ji padîşah re rizgariyê bîne!
Gava me bang kir, me bibersivîne!