Zebûr Beşa 24

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 24

Zebûra Dawid. 

1
Dinya û hemû kesên ku tê de ne,
Ruyê erdê û tijebûna wê, ya Xudan e.

2
Çimkî wî ava kir ew li ser deryayan,
Da sekinandin li ser çeman.

3
Kî dikare derkeve çiyayê Xudan,
Û raweste li cihê wî yê pîroz?

4
Ew zilamê ku destê wî paqij û dilê wî pak e,
Dilê wî neketiye pey derewkarî,
Û ne jî sond xwarî bi hîlekarî.

5
Ew ji Xudan pîroziyê,
Ji Xwedayê rizgarkirina xwe mafdariyê distîne.

6
Yên weha ji wî nifşî ne ku li wî digerin,
Ew gelê Aqûb in ku li riya Xudan digerin.

7
Ey derîno, serê xwe bilind kin!
Vebin, ey deriyên kevin!
Da ku Padîşahê berz têkeve hundir!

8
Ma kî ye ev Padîşahê berz?
Ew Xudan e, hêzdar û pêkar
Ew Xudan e, di şer de mêrxas.

9
Ey derîno, serê xwe rakin!
Vebin ey deriyên kevin!
Da ku padîşahê berz têkeve hundir!

10
Ma kî ye ev Padîşahê berz?
Ew e Xudanê artêşên ezman,
Ew e Padîşahê berziyê.