Zebûr Beşa 28

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 28

Zebûra Dawid. 

1
Ya Xudan, ez gazî te dikim,
Ey zinarê min, tu negire gohê xwe li min;
Eger tu gohê xwe nedî min,
Ezê bibim wek wanên ku dişeqitin gorê.

2
Gava ku min li te kir hawar,
Destên xwe vekir li pêş perestgeha te ya pîroz,
Bibihîze dengê hawara min.

3
Min bi xerab û fesadîkiran re,
Neke eynî mêzînê.
Ew ji cîranên xwe re aştî dibêjin,
Belê di dilê wan de xerabî heye.

4
Li gor kirinên wan, li gor karên wan ên xerab bide wan;
Li gor karên destê wan, ya ku heq kirine tu bide wan.

5
Madem ku ew bala xwe nadin karên destê wî,
Û nahesibînin kirinên Xudan,
Ewê hilweşîne, ava neke wan.

6
Pîroz be Xudan,
Çimkî wî bihîst dengê hawara min.

7
Hêz û mertalê min e Xudan,
Dilê min bi wî ewle, bi wî alîkarî dît.
Bi şabûna dilê xwe,
Spas dikim jê re bi îlahiyan.

8
Xudan, hêza gelê xwe ye,
Kela rizgariya mesîhê xwe ye.

9
Gelê xwe rizgar ke, mîrasa xwe pîroz ke;
Şivantiyê bike li wan û hergav hilgire wan!