Zebûr Beşa 29

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 29

Zebûra Dawid. 

1
Ey hebûnên ezmanî,
Pesnê hêz û berziya Xudan bidin,

2
Pesnê mezinahiya navê Xudan bidin.
Di rewneqiya wî ya pîroz de, li ber Xwedê herin ser çokan.

3
Dengê Xudan li ser avan e,
Xwedayê berziyê digurme,
Xudan li ser gellek avan e.

4
Dengê Xudan hêzdar e,
Dengê Xudan haşmetkar e.

5
Dengê Xudan darên sedîr dişikêne,
Sedirên Lubnanê dike par bi par.

6
Û ew Lubnanê wek golik,
Çiyayê Sîrîonê wek mozikê boxê kuvî hildavêje.

7
Dengê Xudan wek brûskê davêje,

8
Dengê Xudan çolê dihejîne,
Xudan çola Qadeşê dihejîne.

9
Dengê Xudan xezalan dide zayin,
Pelên daristanan diweşîne.
Li perestgeha wî herkes “Berzî” diqîre.

10
Xudan li ser tofanê li textê xwe rûnişt,
Ewê her û her padîşah bimîne.

11
Xudan hêz dide gelê xwe,
Gelê xwe bi aştî pîroz dike!