Zebûr Beşa 4

Ji bo şefê muzîkê, bi sazên bi têl, Zebûra Dawid. 

1
Gava ku min li te kir hawar,
Bersîva min bide, ey Xwedayê min!
Ji tengahiyan, tu derîne firehiyan,
Li min were rehmê, goh bide dua min.

2
Ey mirovno, hûnê heta kîngê,
Rûmeta min vegerînin şermê?
Hûnê heta kîngê, ji tiştê vala hez bikin,
Û bi pey derewan bikevin?

3
Bizanin ku Xudan, yê dîlsoz ji bo xwe veqetandiye,
Kengê ez bang bikimê, ew min dibihîze.

4
Ji hêrsê bilerizin; belê guneh nekin.
Di nav nivînên xwe de kûr li ser vê yekê bifikirin, hiş bin.

5
Qurbanên rastiyê bidin,
Bi Xudan ewle bin.

6
Yên ku dibêjin “Wê kî bi me qenciyê bike?” gellek in.
Bi ronahiya rûyê xwe, me ronahî bike ya Xudan!

7
Te şahiyek wusa kir dilê min, wusa pirr,
Ji ya ku ew, ji firehiya genim û şeraba teze distînin bêtir.

8
Ezê bi aştî xwe vezelînim û rakevim,
Çimkî tenê tu, ya Xudan,
Di ewlehiyê de min didî rûniştin.