Zebûr Beşa 46

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 46

lavija kurên Korah, bi meqamê Alamot. 

1
Xwedê stargeh û hêza me ye,
Di tengahiyê de hergav amade û alîkarê me ye.

2
Ji ber vê yekê, dinya serobino bibe,
Çiya biqelibin himêza deryayan,

3
Av bilind bibin, li hev biqelibin,
Bi nepixîna wan derya bilerizin, em natirsin.

4
Çemek heye ku ava wê, şahiyê tîne bajarê Xwedê,
Şa dike mala pîroz a Berzê Berzan.

5
Xwedê di nav wî de,
Nalerize ew bajar.
Berdestî sibê, Xwedê tê alîkariya wê.

6
Milet digurmijin, welat hejiyan,
Wî deng da, dinya heliya.

7
Xudanê ordiyan bi me re ye,
Xwedayê Aqûb birca me ye.

8
Werin û bibînin karên Xudan,
Xerakirina ku wî anî ser erdan.

9
Şeran dide rawestin li çar aliyên dinê,
Kevan dişikêne, perçe dike riman.
Dişewitîne erebên cengê, bi agiran.

10
“Bîhnfireh bin û bizanibin ku ez im Xwedê,
Ezê bilind bibim li nav netewan,
Bilind bibim li rûyê erdê!”

11
Xudanê ordiyan bi me re ye,
Xwedayê Aqûb birca me ye.