Zebûr Beşa 47

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 47

Ji bo şefê muzîkê, Zebûra lawên Korah e. 

1
Ey hemû miletno, li çepikan xin!
Bi stranên şahiyê biqîrin ji Xwedê re!

2
Çimkî Xudan, Yê Herî Berz e, tirsdar e,
Li ser tevahiya erdê, padîşahê mezin e.

3
Ew miletan dike bin me,
Ummetan dike bin lingê me.

4
Wî mîrasa me ji bo me bijart,
Serbilindiya Aqûbê ku wî jê hez dikir.

5
Xwedê bi qîrîna şahiyê,
Xudan bi dengê boriyê bilind bû.

6
Pesnê Xwedê bidin, bidin pesnê wî;
Pesnê padîşahê me bidin, pesnê wî bidin!

7
Çimkî Xwedê padîşahê hemû dinê ye,
Bi têgihîştin, bidin pesin!

8
Xwedê li ser textê xwe yê pîroz rûdinê,
Padîşahî dike li ser hemû miletan.

9
Serokên miletan, li hev civiyan,
Ji bo ku bibin milet ji bo Xwedayê Brahîm;
Çimkî mertalgirên erdê, yên Xwedê ne.
Ew gellek mezin e.