Zebûr Beşa 52

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 52

“Dawid hatiye mala Avîmelek.” 

1
Bo çi tu bi xerabiyê pesnê xwe didî, ey zordar?
Kerema Xwedê her û her e.

2
Ji zimanê te fesadî tê der
Wek dûzana tûj hîlekar e.

3
Tu ji qenciyê bêtir xerabiyê,
Ji rastiyê bêtir ji derewan hez dikî.

4
Tu, ey zimanê hîlekar!
Tu hez dikî ji her gotina xerakar.

5
Belê wê Xwedê, te her û her hilweşîne,
Wê bi te bigire û te ji konê te derîne,
Ji diyarê jiyanê koka te bişkivîne.

6
Wê yên rast, vê bibînin û bitirsin,
Pê bikenin û weha bêjin:

7
“Vî zilamê ha, xwe nespart Xwedê,
Bi pirrbûna serweta xwe ewle bû,
Û xwe spart dewlemendiyê!”

8
Belê ez, li mala Xwedê wek dara zeytûnê ya şîn im,
Hergav û her û her bi kerema Xwedê ewle me.

9
Ez hergav ji te re spasdar im, çimkî te ev kir,
Li pêş evdên te yên dilsoz, bi navê te hêvîdar im,
Çimkî ew qenc e.