Zebûr Beşa 53

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 53

Maskîla Dawid e. 

1
Bêaqil, di dilê xwe de got,”Xwedê tune!”
Mirov xera bûn, karên xerab serê xwe hildan û çûn,
Kesî ku qenciyê bike tune.

2
Xwedê ji ezmanan li mirovan nêrî,
Ka gelo yekî jîr û li Xwedê digere heye.

3
Hemû averê bûn,
Bi hev re murdar bûn,
Kesî ku qenciyê dike tune.
Tenê kesek!

4
Yên ku fesadiyê dikin, ma nizanin?
Ku ew gelê min wek nan dixwin,
Û ew bangî Xwedê nakin.

5
Ewê, li dera ku tirs lê tune pirr bitirsin,
Çimkî wê Xwedê, hestiyên yên ku dor li te pêçane bişikîne,
Ewê şermî bibin, çimkî Xwedê ew ji xwe avêtin.

6
Xwezî rizgariya Îsraêlê ji Siyonê bihata!
Gava ku Xwedê gelê xwe ji surgûnê bi şûn ve bîne,
Wê Aqûb şa be û Îsraêl di şahiyê de bimîne.