Zebûr Beşa 54

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 54

“Dawîd di nav me de xwe vedişêre.” 

1
Ey Xwedê min bi navê xwe rizgar ke,
Bi hêza xwe min pak ke!

2
Ey Xwedê, duaya min gohdar ke,
Goh bide peyva devê min.

3
Çimkî biyaniyan serî hilda li ber min,
Zordar dixwazin bistînin canê min,
Ew li Xwedê nagerin.

4
Va ye, Xwedê alîkarê min e,
Reb piştgirê min e.

5
Ewê xerabiyê li dijminên min vegerîne,
Bi dilsoziya xwe wan ji navê hilîne.

6
Ya Xudan, ezê ji dil qurbanekê pêşkişî te bikim,
Bi navê te spas bikim, çimkî ew qenc e.

7
Te ez ji hemû tengahiyên min rizgar kir,
Li pêş çavê min dijminên min helaq kir.