Zebûr Beşa 58

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 58

Ji bo şefê muzîkê, di meqamê “Xera Neke” de Mîktama Dawid. 

1
Ey desthilatdarno, ma hûn edaleta rast dibêjin?
Ma hûn, mirov bi rastiyê dadbar dikin?

2
Na! Hûn bi dil neheqiyê dikin,
Li nav welat, hûn zordariya destê xwe datînin mêzînê.

3
Xerab hê ji malzaroka dê xerab in,
Bi bûyina xwe re derew dibêjin, averê dibin.

4
Jehra wan wek jehra mar e.
Gohê xwe digirin, wek koremarên kerr in.

5
Ew koremar ku,
Dengê efsûnkar û sêrbazên hunermend nabihîze.

6
Ey Xwedê, tu bişikêne diranê devê wan,
Ya Xudan, bişikêne kêlbên şêran!

7
Bila wek ava ku diherike, nemînin.
Bila serê tîrê wan şikandî be, gava ku kevanê xwe dişidînin.

8
Bila bibin wek şeytanokê ku dihelin û diçin.
Wek zarokê ji ber jinê çûyî, rûyê rojê nebînin.

9
Hê ku beroşên wan, agirê striyan nebihîstine,
Çi terr û çi jî hişk, wê bi bagerê bipengizin.

10
Zilamê rast, wê bi dîtina tolsîtandînê şa be,
Wê bi xwîna xeraban lingên xwe bişo.

11
Hingê wê mirov bêjin: “Rast e, perrûya yê rast heye,
Rast e, Xwedayek ku dinê dadbar dike heye.”