Zebûr Beşa 6

Zebûra Dawid. 

1
Ya Xudan, bi hêrs li min nehêle!
Bi xezebê min neyne rê.

2
Li min were rehmê ya Xudan, çimkî ez çilmisî me ji can.
Şîfayê bide min ya Xudan, çimkî dilerizim ez ji hestiyan.

3
Pirr dilerize canê min
Ax, ya Xudan, heta kîngê?

4
Vegere, tu ey Xudan, azad bike li min can,
Xelas bike min bi kereman.

5
Kes te bibîr nayne ji nav miriyan,
Wê kî şikir bike ji te re ji diyarê miriyan?

6
Ji nalîna xwe ez westiyam,
Ji girî her şev şil e doşeka min,
Ji hêsrên çavan şil dibe nivîna min.

7
Ji kederê tarî bû fera çavê min,
Qels bûn çav ji rûyê dijminê min.

8
Ey hûn yên ku xerabiyê dikin,
Dûr kevin ji min,
Çimkî Xudan bihîst giriyê min.

9
Xudan bihîst lavakirina min,
Wî qebûl kir dua min.

10
Wê şerm bikin hemû dijminên min,
Û têr bilerizin hemû.
Wê vegerin û pê re şermezar bibin.