Zebûr Beşa 61

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 61

Ji bo şefê muzîkê, bi tembûrên bi têl, Zebûra Dawid. 

1
Ey Xwedê, feryada min bibihîze,
Goh bide dua min. ­­­

2
Gava ku dilê min dixeriqe,
Ez bangî te dikim ji vî kujê dinê.
Tu min derxe wî zinarê ku ez nagihîjimê,

3
Çimkî tu ji bo min bûyî star,
Li hember dijmin bûyî birceke hêzdar.

4
Li konê te ez her û her rûnêm,
Xwe bavêjim bin siya bazkê te.

5
Ey Xwedê, te sozdanên min bihîst,
Mîrasa yên ku ji navê te ditirsin, te da min.

6
Tu rojan, li rojên padîşah zêde ke,
Bila salên wî bibin sedsal!

7
Bila li pêş Xwedê hergav rûnê,
Tu wî, bi kerem û rastiya xwe biparêze!

8
Hingê ezê ji navê te re hergav lavijan bêjim,
Û her roj sozên xwe bînim cih.