Zebûr Beşa 64

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 64

Ji bo şefê muzîkê, Zebûra Dawid. 

1
Di lavakirinê de, dengê min bibihize ey Xwedê,
Ji tirsa dijmin biparêze jîna min.

2
Ji şêwrên dizî yên xeraban,
Tu min veşêre ji welwela fesadan.

3
Ew ku, zimanê xwe wek şûr tûj kirine,
Tîrên xwe wek gotinên tal ava kirine,

4
Da ku ji dera veşartî, bavêjin zilamê gihîştî.
Ji nişka ve, bê tirs davêjin wî.

5
Di karê xerabiyê de ew wêrek in,
Kozikên veşartî dişêwirin,
“Ma wê kî bibîne?” dibêjin.

6
Li fesadiyê digerin,
“Me planek bêqusûr çêkir!” dibêjin.
Dil û hundirê her yekî ji wan kûr e.

7
Belê wê Xwedê, bavêje wan tîran,
Ji nişka ve birindar bike wan.

8
Wê zimanê wan, wan bibe xerabûnê,
Yên ku wan bibînin, wê serê xwe bi wan bihejînin.

9
Wê hemû mirov bitirsin,
Karê Xwedê bidin bihîstin,
Ya ku wî kiriye bifikirin.

10
Yê rast wê bi Xudan şa be,
Xwe bispêre wî,
Hemû dilên paqij wê bidin pesnê wî.