Zebûr Beşa 67

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 67

Ji bo şefê muzîkê, bi sazên bi têl, Zebûr, lavij. 

1
Xwedê li me were rehmê û me pîroz ke,
Ji bo me bibiriqîne rûyê xwe.

2
Da ku li ser rûyê erdê riya te,
Di nav hemû miletan de rizgariya te bê zanîn.

3
Bila gel ji te re spas bikin ey Xwedê,
Hemû gel ji te re spas bikin!

4
Bila milet şa bin û bi şahî biqîrin,
Çimki tu bi rastiyê miletan dadbar dikî,
Tu rêberiya miletên li ser rûyê erdê dikî.

5
Bila gel ji te re spas bikin ey Xwedê,
Bila hemû gel ji te re spas bikin!

6
Rûyê erdê berê xwe da,
Xwedê, Xwedayê me, wê me pîroz bike.

7
Wê Xwedê me pîroz bike,
Çaraliyên dinê wê ji wî bitirse!