Zebûr Beşa 70

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 70

Ji bo şefê muzîkê, ji bo bibîranînê, Zebûra Dawid e. 

1
Ey Xwedê, zû min azad ke!
Ey Xudan, bi lez were alîkariya min!

2
Bila şerm bikin û rûyê wan sor bibe,
Yên ku digerin li kuştina min!
Bila riswa bibin,
Yên ku şa dibin bi xerabiya min!

3
Yên ku ji min re dibêjin “Ox, Ox”
Bila ji şerma xwe şûn ve vegerin!

4
Hemû yên ku li te digerin,
Bila bi te hênik û şa bibin!
Yên ku ji rizgarkirina te hez dikin,
Bila hergav bêjin “Xwedê mezin e!”

5
Belê ez bindest û belengaz im,
Ey Xwedê, tu bazde alîkariya min!
Tu yî alîkar û rizgarkarê min,
Dereng nemîne, ya Xudan!