Zebûr Beşa 76

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 76

Ji bo şefê muzîkê, bi tembûrên bi têl, Zebûra Asaf, lavij. 

1
Li Cihûdayê Xwedê tê zanîn,
Li Îsraêlê navê wî bilind e;

2
Holika wî li Salemê ye,
Dera lê rûdinê li Sîyonê,

3
Wî li wê derê, tîrên bi agir,
Şûr û mertal, çekên şer şikand.

4
Yê ku berz e tu yî,
Tu ji çiyayên serfiraziyê rewnaqtir î.

5
Yên mêrxas hatin şêlandin,
Wan xewa xwe kir,
Yên herî hêzdar destê xwe nelebitandin.

6
Ey Xwedayê Aqûb, ji erzşikandina te,
Ereba cengê jî, hesp jî nîvmirî bûn.

7
Tu, tirsdar î! Tu!
Çaxê tu hêrs bibî, kî dîkare li ber te raweste?

8
Da ku tu xelas kî hemû bindestên dinê,
Ey Xwedê, gava ku te dest pê kir bi dadbarkirinê,

9
Biryara te ji ezmanan hat bihîstin,
Erd tirsiya û bêdeng ma.

10
Ya rast, xezeba mirov ji te re pesindan e,
Xezeba bermayî, ji bo te bêziyan e

11
Sozên xwe ji Xudan Xwedayê xwe re bi cih bînin,
Hemû yên li der û dora wî,
Bila ji yê tirsdar re diyariyan bînin.

12
Ew, ruhê serokan dişikîne,
Ji padîşahên dinê re tirsê tîne.