Zebûr Beşa 8

Ji bo şefê muzîkê, Zebûra Dawid a li ser Gîtîtê. 

1
Ey Serwerê me Xudan,
Çiqas mezin e navê te li erd û ezman!
Berziya te dagirtiye ezman.

2
Te bi devê yên berşîr û zarokan,
Li pêş dijminên xwe çeper çêkirî,
Dengê neyar û yê ku heyfê distîne birî.

3
Gava ku ez dinêrim li ezman,
Karê destê te, heyv û stêran,

4
Hingê dipirsim ez ji xwe:
“Mirov çi ye ku tu wî bibîr bînî,
Kurê mirov çi ye ku tu wî bibînî?”

5
Te ew piçekê ji xwe kêmtir afirand,
Bi taca berzî û rûmetê xemiland.

6
Te ew li ser karên destê xwe kir serwer,
Her tişt kir bin lingê wî seranser:

7
Pez û dewarên xwe,
Heywanên xwe yên çolê da ser.

8
Teyrên ezman û masiyên behran,
Hemû giyandarên keviyên deryayan.

9
Ey Serwerê me Xudan,
Çiqas mezin e navê te, li erd û ezman!