Zebûr Beşa 85

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 85

Zebûra lawên Korah. 

1
Ey Xwedayê ordiyan,
Çiqas xweş e ciyê te.

2
Canê min bêriya hewşên Xudan dike,
Jê re dixeriqe,
Dilê min û bedena min,
Xwedayê jîndar bi şahî bibîr tîne.

3
Di gorîgehên te de,
Heta beytikê ji xwe re malek, hechecikê jî,
Ji bo danîna ferxikên xwe, ji xwe re hêlînek dît.
Ey Xudanê ordiyan, padîşah û Xwedayê min!

4
Xwezî bi wan ku li mala te rûdinên,
Ew hergav spasdarên te ne.

5
Xwezî bi wî ku hêza xwe ji te distîne!
Riya heca Siyonê di dilê wî de ye.

6
Gava ew di Geliyê Bekayê re derbas dibin,
Ew wê derê dikin serê kaniyê,
Bila bi barana pêşî re, ew der bibîne adaniyê.

7
Çiqas here wê hêzdar bibin,
Wê li Siyonê, ji alî Xwedê ve bên dîtin.

8
Ya Xudan, Xwedayê ordiyan goh bide dua min,
Goh bide ey Xwedayê Aqûb.

9
Ey Xwedayê ku mertalê me ye, binêre,
Ruyê meshkiriye* xwe bibîne!

10
Rojeke li hewşên te,
Ji hezar rojan çêtir e;
Di şûna ku ezê li konê xerabiyê rûnêm,
Li mala Xwedê, li ser sekokê rûniştin, çêtir e ji bo min.

11
Çimkî Xudan Xwedê roj û mertal e.
Kerem û berziyê dide;
Ji her kesê ku bi durustî dimeşe, tu qenciyê nadirixîne.

12
Ey Xudanê ordiyan,
Yê ku bi te ewle ye, çiqas dilgeş e!