Zebûr Beşa 87

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 87

Zebûra lawên Korah, lavij. 

1
Bingeha wê, li ser çiyayê pîroz e.

2
Xudan ji deriyên Siyonê,
Ji hemû avahiyên Aqûb bêtir hes dike.

3
Li ser te peyvên berziyê tên gotin, ey bajarê Xwedê:

4
“Di nav yên ku min dinasin de,
Ezê Rahav û Babîlê bibîr bînim,
Va ye Filîstî, Sûr û Hebeş.
Ev mirov li wê derê çêbûne.”

5
Belê wê ji bo Siyonê weha bê gotin:
“Ev zilam û hemû yên din, li wê derê çêbûn.
Û Yê Berz bi xwe, wê derê qayim dike.”

6
Çaxê ku Xudan miletan binivîse,
Wê bêje, “Ev li Siyonê çêbûne.”

7
Stranbêj û govendger,
Wê bêjin, “Hemû çavkaniyên min ji te ne!”