Zebûr Beşa 93

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 93

Zebûr 93 

1
Xudan serweriyê dajo, bi rewnaqî rapêçandî,
Hêzê li xwe kiriye, bi hêzê rapêçandî.
Dinya zexim hatiye avakirin, naleqe.

2
Textê te, ji demên kevin ve hatiye avakirin,
Tu ji beriya destpêkê ve heyî.

3
Lehî radibin, ya Xudan,
Lehî bi rabûna xwe dikin gurmîn,
Lehî pêlên xwe bilind dikin.

4
Xudanê li jor,
Ji gurmîna avên mezin,
Ji pêlên deryayê yên har hêzdartir e.

5
Şîretên te pirr dilsoz in;
Her û her ya Xudan,
Pîrozî bi mala te dikeve.