Zebûr Beşa 95

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 95

Zebûr 95 

1
Werin em bi şahî bang bikin Xudan,
Ji zinarê rizgariya xwe re bi şahî bikin qêrîn,

2
Em bi spasî derkevin pêşberî wî,
Em lavijên şahiyê bêjin ji bo wî!

3
Çimkî Xudan, Xwedayekî mezin e,
Di ser hemû îlahan de ew padîşahê mezin e.

4
Derên kûr ên erdê di destê wî de ne,
Bendavên çiya jî yên wî ne.

5
Derya ya wî ye, çimkî wî afirandiye,
Erd jî bi destê wî çêbûye.

6
Werin em biperizinê û şa bibin,
Li pêş Xudanê ku em afirandine herin ser çokan.

7
Çimkî ew Xwedayê me ye,
Û em jî gelê mêrga wî,
Miyên ber destê wî ne.
Xwezî we îro dengê wî bibihîzta,

8
Wek li Merîbayê û wek roja Massayê li çolê,
Dilê xwe hişk nekin.

9
Li wir bav û kalên we, di gel ku karên min dîtin,
Wan ez sihêtî kirim û ez ceribandim.

10
Çil salan min derdê wî nifşî kişand,
Min got, “Ev miletek dilşaşbûyî ye,
Wan bi riyên min nizanibûn.”

11
Loma min bi hêrs sond xwar:
“Ewê nekevin rihetiya min.”