Zebûr Beşa 96

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 96

Zebûr 96 

1
Lavijek nû ji Xudan re bixwînin!
Ey tevahiya dinyayê, ji Xudan re lavijan bêjin!

2
Lavijan bêjin, navê Xudan pîroz bikin,
Her roj mizgîna rizgarkirina wî bidin!

3
Berziya wî li nav miletan,
Karên wî yên nedîtî li nav hemû gelan belav kin!

4
Çimkî Xudan mezin e û hêjayî pesindanê ye,
Ji hemû îlahan bêtir, ji wî tê tirsîn.

5
Çimkî hemû îlahên gelan pût in,
Lê yê ku ezman afirand Xudan e.

6
Berzî û mezinahî li pêş wî ne,
Hêz û xweşikî li perestgeha wî ne.

7
Ey hûn malbatên gelan, pesnê Xudan bidin,
Pesnê hêz û berziya Xudan bidin,

8
Pesnê berziya navê Xudan bidin,
Pêşkişiyan bînin û têkevin hewşên wî!

9
Di nav berziya pîroz de biperizin Xudan!
Ey tevahiya dinê li pêş wî bilerizin!

10
Di nav miletan de bêjin, “Xudan serweriyê dajo.”
Dinya saxlem hatiye avakirin, naleqe.
Ew bi dadperwerî gelan dadbar dike.

11
Bila ezman şa bin, erd dilşa be!
Bila derya û hemû yên tê de, bikin gurmîn!

12
Bila zevî û hemû yên tê de şa bin!
Hingê tevahiya darên daristanê,
Wê li pêş Xudan bi şahî bistrên.

13
Çimkî ew tê!
Ew tê, ji bo dadbarkirina erdê.
Ewê dinê bi dadperwerî,
Û miletan bi rastdariya xwe dadbar bike.