Zebûr Beşa 99

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 99

Zebûr 99 

1
Xudan serweriya xwe dajo, bila bilerizin gel!
Ew li ser Kerûbiyan li text e,
Bila bilerize erd.

2
Xudan li Siyonê mezin e,
Li ser tevahiya gelan li jor e.

3
Bila her kes pesnê navê te yê mezin û bi bizdan bide!
Ew pîroz e.

4
Ey padîşahê hêzdar û dadhez,
Tu wekheviyê ava dikî,
Di nîjada Aqûb de, te rastdarî û dadperwerî pêk anî.

5
Xudanê me, Xwedê berz bikin,
Li ber pêpelûka lingê wî biperizin!
Ew pîroz e.

6
Mûsa û Harûn kahînên wî bûn,
Samûel jî yek ji wan bû, ku bi navê wî bang dikirin,
Wan bang kir Xudan,
Wî ew bersîvandin.

7
Wî di stûna ewr de ji wan re got,
Wan şîretên wî û qanûna ku wî daye wan,
Bi cih anî.

8
Ya Xudan, Xwedayê me, te bi xwe ew bersîvandin;
Her çi, te ji karên ku kirin tol sitand jî,
Tu li hember wan Xwedayek bexişkar bûyî.

9
Xwedayê me Xudan berz bikin,
Li çiyayê wî yê pîroz herin ser çokan,
Çimkî Xwedayê me Xudan pîroz e.