Zebûr

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr Pêşgotin

Pêşgotin

Zebûr (ku bi navê Mezmûran jî tê zanîn) kitêbeke dua û lavijan e. Ev berhem di demeke dirêj de, ji aliyê nivîskarên cihê ve hatiye nivîsîn. Îsraîliyan ev dua û lavijan di perizînên xwe de bi kar dianîn.

Em dikarin van lavijan weha dabeş bikin: Lavijên pesindan û perizînê, lavijên li ser çûna Perestgeha Orşelîmê, lavijên şînê; duayên ku ji bo alîkarî, parastin û rizgarkirinê dihatin kirin; lavakirinên ji bo bexişandinê; lavijên spasiyê yên li ser pîrozkirina Xudan û daxwazên cezakirina dijmin.

Ev duayên ha carna li ser navê kesan û carna jî li ser navê netewê dihatin kirin. Di hin van lavijan de hîsên herî kûr ên kesan, di hinekên din de jî hîs û daxwazên gelê Xudan dihatin ziman.

Zebûr kitêba helbestan e. Taybetiya herî girîng a helbesta Îbranî bi aheng lihevanîna bendan e. Di vê lihevanînê de, mijara ku di rêza pêşî de hatiye ziman, di rêzên diduyan û sisiyan de jî tê şidandin û dubarekirin. Di rêzên dudo û sisiyan de her eynî mijar, bi awayek ku ji hev re hember e hatiye pêşvebirin; salixdan an gihîştiye qada herî jorîn.

Zebûr Bixwîne